IELTS Hazırlığı


IELTS (International English Language Testing System) Beynəlxalq İngilis Dili Test Sistemidir

IELTS dilin qiymətləndirilməsinin ən yüksək beynəlxalq standartlarını ifadə edir. Bu test dörd dil bacarığını yoxlayır – dinləmə, oxuma, yazı və danışıq. IELTS təhsil, immiqrasiya və peşəkar akkreditasiya zamanı ingilis dilində ünsiyyət bacarığını yoxlayan etibarlı və qüvvədə olan testdir.
Namizədlər bu imtahanı dünyanın hər tərəfində 900-dən artıq test mərkəzində verə bilərlər. Bu qlobal test keyfiyyət nəzarətinin ən yüksək səviyyəsinə malikdir.