ZEHNİ HESABLAMA.  ZƏKANIN  İNKİŞAF  PROQRAMI.


İnsan beyni 12 yaşına qədər sürətli inkişaf göstərir. Beynin inkişafı 13- 14 yaşlarında tamamlanır.
Məlumdur ki, beynin həm sağ, həm də sol hissəciyindən istifadə dərrakəni artırır. Əhəmiyyətli dərəcədə proporsional inkişaf həm abstrakt, həm mexaniki, həm də sosial dərrakənin inkişafıdır.

İnkişaf lakin necə?
Əqli hesab bu inkişafı gücləndirən effektiv metoddur.

 

Əqli Hesab Menar tərəfindən uşaqlar üçün işlənib hazırlanmış dərrakənin inkişafı proqramıdır.
Əqli hesab kalkulyator, qələm və kağız və ya kompüterdən istifadə etmədən, yalnız fərdi ağıldan istifadə metodudur.
Əqli hesab proqramı Türkiyədə Menar tərəfindən yaradılmışdır və 2008-ci ildən istifadə edilir.
 


MENAR NƏ EDİR?

 • Sürətli və düzgün hesablama bacarıqlarını və əlaqələrin yaradılmasını təkmilləşdirir

 • Daha güclü yaddaş yaradır

 • Daha çox fikri cəmləmə müddətini təmin edir.

 • Vizuallaşdırma, başa düşmə və fotoqrafik yaddaş bacarıqlarını təkmilləşdirir.

 • Öyrənmə üçün daha böyük imkan və özünə-inamı yaradır.

 • Başa düşmənin sürətliliyi və güclülüyünü artırır.

 • Müşahidə və qabaqcadan görməni təkmilləşdirir.

 • Eşitmə və düzgün nəticəyə gəlmə qabiliyyətini təkmilləşdirir.

 • Gərginliyi azaltmaqla öyrənməni əyləncəyə çevirir.

 

FAYDALARI

 • Daha çox təkmilləşmiş sol və sağ hissəcik.

 • Təkmilləşmiş hesablama bacarıqları.

 • Verbal anlayış üzrə təkmilləşmə.

 • Mükəmməl fikri cəmləmə və öyrənmə .

 • Təkmilləşmiş analitik düşüncə qabiliyyəti.

 • Yaradıcılıq.

 • Daha güclü yaddaş.

 • Təkmilləşmiş özünə inam.

 


 


BEYNİMİZİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ:


SOL HİSSƏCİK

 • Məntiq

 • Təhlil

 • Mərkəzləşdirmə

 • Xətti

 • Riyaziyyat

 • Dil

 • Reallıq

 • Lirika

 • Hesablama

 • Verbal düşünmə

 

SAĞ HİSSƏCİK

 • Yaradıcılıq

 • Təsəvvür

 • Ümumi düşüncə

 • Hissiyyat

 • İncəsənət

 • Ritm

 • Emosiyalar

 • Vizual

 • Melodiyalar

 • Arzu

“Sağ beyin müqəddəs hədiyyədir, sol beyin sadiq qulluqçudur.” – Eynşteyn